Hягтруулах төхөөрөмж

Нягтруулах тоног төхөөрөмж

Чанар, бат бөх байдал бол биднийг бусдаас онцгой байлгадаг хүчин зүйл юм. Дэлхий дахинд танигдаж, хүлээн зөвшөөрөгдсөн Хитачи Нягтруулах тоног төхөөрмжүүд нь аюулгүй байдал хангасан, байгаль орчинд ээлтэй, хэрэглэхэд хялбар байхаар бүтээгдсэн. 

ZV55

Ажиллах жин : 63 кг

Нягтаршуулах хүч : 16-28 кило/ньютон

ZV65

Ажиллах жин : 65 кг

Нягтаршуулах хүч : 20-36 кило/ньютон

ZV75

Ажиллах жин : 79 кг

Нягтаршуулах хүч : 24-43 кило/ньютон

CS125

Ажиллах жин : 1409 кг

Булны өргөн : 2100мм

CP215

Ажиллах жин : 13120 кг

Нийт дугуйн өргөн : 2275мм

CP220

Ажиллах жин : 13335 кг

Нийт дугуйн өргөн : 2275мм

TSR65

Ажиллах жин : 653 кг

Нягтруулах хүч: 7.7 кило/ньютон

ZV350-PR

Ажиллах жин : 350 кг

Нягтруулах хүч: 46 кило/ньютон

ZV80P

Ажиллах жин : 89 кг

Нягтаршуулах хүч : 17.6 кило/ньютон

ZC50C

Ажиллах жин : 3640 кг 

Нягтруулах өргөн : 1300 мм