Кран

223.0 тонн Гидравлик Гинжит Кран

Даацын дээд хэмжээ: 4.3 метерт 275 тонн

Брошюр татах

SCX2800

Даацын дээд хэмжээ: 4.3 метерт 275 тонн

Сумны урт (энгийн) : 15.25 метер

Сумны дээд урт : 91.45 метер

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал : 272 кВ

Ажлын жин : 223000кг

Үнийн санал авах